产品展示

HED1型


 

HED1...4X型


  系列:4X

  最高工作压力:500bra

          

  -机械操作(2 FRM...型)

  -液压操作(2 FRH...型

  -电液操作(2 FRW...型

  -可选择压力补偿器之行程限位器

  -减少起动冲击

  -齿条活塞两端限位可调

   (2FRH...和2FRW..

  -用叠加板式整流器实现两个方向流量控制